Felsőzsolca

Fórum

Eseménynaptár

back2019.márciusnext
HKSzCsPSzV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Közérdekű telefonszámok

 • Segélyhívó

  112

 • Mentők

  104

 • Tűzoltók

  105

 • Rendőrség

  107

 • Orvosi ügyelet

  +36 46 613 039

 • ÉMÁSZ hibabejelentés

  +36 40 424 344

 • Vízművek ügyelet

  +36 46 519 339

 • TIGÁZ hibabejelentés

  +36 80 300 300

 • AVE Miskolc Kft.

  +36 46 500 310

Pályázatok

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Letöltés

Komplex telep-program 

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0049

Beszámoló


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve az alábbi
Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot írja ki a 2015-ös évre.

teljes dokumentum letöltése

pályázati kiírás részletes


Pályázati kiírás

Felsőzsolca Város Önkormányzata Támogatási AlapjáraBevezető

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben a Támogatási Alapra felhasználható 1.500.000 Ft keretösszeg terhére pályázatot ír ki az alábbi feltételek szerint: 1. A pályázat célja:

Felsőzsolca közigazgatási területén működő kulturális, sport, gyermek- és ifjúsági közösségi, szabadidős tevékenységet folytató nonprofit civil szervezetek és közösségek, szerveződések támogatása. Helyi civil szervezetek, szerveződések, rendezvények, programok támogatása, a civil társadalom erősítése, szerepvállalásának növelése.


 1. A pályázati kiírás közzététele:

a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján,

a város honlapján (www.felsozsolca.hu),

a Képújságban.


 1. Pályázatot nyújthatnak be:

 • Felsőzsolcán működő, 2012. január 1. előtt bírósági nyilvántartásba vett jogi személyiséggel bíró civil szervezetek, melyek alapító okirat szerinti tevékenységüket ténylegesen folytatják,

 • Nem jogi személyiséggel bíró szerveződések, magánszemélyek a konkrét cél megjelölésével, ha legalább három éve helyben működnek.


 1. Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • Pártok,

 • Érdekképviseleti szervek, szervezetek,

 • Intézmények.


 1. Nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek:

 • amelynek köztartozása van,

 • az előző évek támogatásairól elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.


 1. Támogatható tevékenységek:

 • Kulturális és sport rendezvények, közösségi események szervezése, lebonyolítása,

 • Más kulturális és sport célú szervezetek által szervezett rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó utazási költségek.


 1. Előnyt élveznek:

 • Egész településre kiterjedő rendezvények, események.

 • Kistérségre, régióra, határon túlra ható rendezvények, melyek Felsőzsolca jó hírnevét öregbítik.

 • Több szervezet együttműködésével megvalósuló rendezvények. 1. Pályázat általános feltételei:

Pályázni csak az adott évi Pályázati Adatlapon és Programűrlapon lehet, mely beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, illetve letölthető a www.felsozsolca.hu honlapról.


A pályázatot egy példányban kell benyújtani.


Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.


A hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.


A pályázathoz részletes költségvetést kell csatolni a Pályázati Adatlap és Programűrlap szerint. A költségvetésnek és az elszámolásnak az önrészt is tartalmaznia kell, mely a pályázati költségvetésnek minimum 10%-a. Az önrész meglétét bankszámlakivonattal vagy a vezető tisztségviselő nyilatkozatával kell igazolni.


 1. Nem lehet pályázatot benyújtani:

 • Már befejezett programokra,

 • Intézményben működő szervezetnek / alapítványnak az intézmény alaptevékenységeként megvalósítandó céljaira,

 • Beruházás jellegű költségekre,

 • Működési célú költségekre.


10. A pályázat benyújtatásának határideje:

2014. október 15.

A döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést.Elszámolási kötelezettség


A pályázó elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogató felé. A támogatás cél szerinti felhasználását a pályázó nevére kiállított számla másolatával kell igazolni.


Az eredeti számlát záradékolni kell: „Elszámolva Felsőzsolca Város Önkormányzata Támogatás Alap terhére”. A záradékolt számlát kell fénymásolni és hitelesíteni: „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik” – aláírás, dátum, ha van bélyegző.


Az elszámolást a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.

Az elszámolás hiánya a pályázót továbbiakban kizárja a pályázati / támogatási lehetőségekből.


Az elszámolás határideje: a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2014. december 31-ig.


A felhasználást és az elszámolást a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. A támogatott céltól eltérő felhasználás esetén a visszafizetést kezdeményezi.


A linkre kattintva a dokumentum letölthető!

Pályázati Adatlap és Programűrlap


Pályázati kiírás

Felsőzsolca Város Önkormányzata Támogatási Alapjára
Bevezető

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete éves költségvetési rendeletében kulturális és sport célú Támogatási Alapot képez, melyet minden évben a költségvetés elfogadása után, pályázat útján ítél oda.

A Támogatási Alap 2012. október – december közötti időszakra: 500.000 Ft. 1. A pályázat célja:

Felsőzsolca közigazgatási területén működő kulturális, sport gyermek- és ifjúsági közösségi, szabadidős tevékenységet folytató non profit civil szervezetek és közösségek, szerveződések támogatása. Helyi civil szervezetek, szerveződések rendezvények, programok támogatása, a civil társadalom erősítése, szerepvállalásának növelése.


 1. A pályázati kiírás közzététele:

A Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján,

A város honlapján (www.felsozsolca.hu). 1. Pályázatot nyújthatnak be:

 • Felsőzsolcán működő, 2010. január 1. előtt bírósági nyilvántartásba vett jogi személyiséggel bíró civil szervezetek, melyek alapító okirat szerinti tevékenységüket ténylegesen folytatják,

 • Nem jogi személyiséggel bíró szerveződések, magánszemélyek a konkrét cél megjelölésével, ha legalább három éve helyben működnek. 1. Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • Pártok,

 • Érdekképviseleti szervek, szervezetek,

 • Önkormányzat költségvetésében külön soron támogatásban részesülő szervezetek,

 • Intézmények.


 1. Nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek:

 • amelynek köztartozása van,

 • az előző évek támogatásairól elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget.


 1. Támogatható tevékenységek:

 • Kulturális és sport rendezvények, közösségi események szervezése, lebonyolítása,

 • Más kulturális és sport célú szervezetek által szervezett rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó utazási költségek.


 1. Előnyt élveznek:

 • Egész településre kiterjedő rendezvények, események.

 • Kistérségre, régióra, határon túlra ható rendezvények, melyek Felsőzsolca jó hírnevét öregbítik.

 • Több szervezet együttműködésével megvalósuló rendezvények. 1. Pályázat általános feltételei:

Pályázni csak az adott évi Pályázati űrlapon lehet, mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán, illetve letölthető a www.felsozsolca.hu honlapról.


A pályázatot egy példányban kell benyújtani.


Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.


A hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.


A pályázathoz részletes költségvetést kell csatolni a Pályázati Űrlap szerint. A költségvetésnek és az elszámolásnak az önrészt is tartalmaznia kell, mely a pályázati költségvetésnek minimum 10%-a legyen. Az önrész meglétét bankszámlakivonattal, vagy a vezető tisztségviselő nyilatkozatával kell igazolni.


 1. Nem lehet pályázatot benyújtani:

 • Már befejezett programokra,

 • Intézményben működő szervezetnek / alapítványnak az intézmény alaptevékenységeként megvalósítandó céljaira,

 • Beruházás jellegű költségekre,

 • Működési célú költségekre.


10. A pályázat benyújtatásának határideje:

2012. október 4.

A döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést.Elszámolási kötelezettség


A pályázó elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogató felé. A támogatás cél szerinti felhasználását a pályázó nevére kiállított számla másolatával kell igazolni.


Az eredeti számlát záradékolni kell: „Elszámolva Felsőzsolca Város Önkormányzata Támogatás Alap terhére”. A záradékolt számlát kell fénymásolni és hitelesíteni: „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik” – aláírás, dátum, ha van bélyegző.


Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjához kell benyújtani.

Az elszámolás hiánya a pályázót továbbiakban kizárja a pályázati / támogatási lehetőségekből.


Az elszámolás határideje: a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. december 31-ig.


A felhasználást és az elszámolást a Humánpolitikai Bizottság ellenőrzi. A támogatott céltól eltérő felhasználás esetén a visszafizetést kezdeményezi.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Felsőzsolca Város Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve az alábbi


Bursa Hungarica


Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot írja ki a 2012-es évre.


A pályázatra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási hallgatói jogviszonyt létesíteni szándékozok jelentkezhetnek.


1. A pályázók köre:

A pályázatra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó („B” típusú pályázat) fiatalok jelentkezhetnek.

Figyelem!


- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

- doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatók, valamint

- külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.


A” típusú pályázatot - felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a képzésre vonatkozó keretidőn belül (államilag finanszírozott képzésben 12 félév, költségtérítéses képzésben 16 félév) részt vevő – hallgató nyújthat be.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012. őszén már nem áll fenn, úgy a 2012/2013. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2011/2012. tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.


B” típusú pályázatot olyan a (2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok nyújthatnak be, akik a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik.2. A támogatás mértéke – mindkét típusú pályázat esetében:

- amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 100%-át (28.500 Ft) nem haladja meg, ebben az esetben a támogatás mértéke: 3.000 Ft/fő/hó,

- amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 120%-át (34.200 Ft) nem haladja meg, ebben az esetben a támogatás mértéke: 2.500 Ft/fő/hó,

- amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 170%-át (48.450 Ft) nem haladja meg, ebben az esetben a támogatás mértéke: 2.000 Ft/fő/hó,


Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.


3. A támogatások folyósítása és időtartama

A” típusú pályázat - időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2011/2012. tanév második, illetve a 2012/2013. tanév első féléve).

Az ösztöndíj folyósításának várható kezdete: 2011. március


B” típusú pályázat – időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013-es tanév első féléve.


Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázó hallgatói jogviszonya megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszti.

- Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül  teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

- A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

- A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és a Wekerle Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.

- A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

- A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez, és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni folyósító felsőoktatási intézményt, és a Wekerle Sándor Alapkezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- tanulmányok halasztása;

- tanulmányok helyének megváltozása;

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;

- személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.


Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni

A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat 2011. december 9-ig. Az önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasokat 2011. december 16-ig írásban értesíti. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.


A pályázatot Felsőzsolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani a pályázó által aláírva, egy példányban.


A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.


A pályázónak a pályázathoz az alábbi okiratokat kell csatolnia:

- pályázati űrlap,

- felsőoktatási intézmény iskolalátogatási igazolása,

- a pályázó és vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének igazolása,

- jövedelemnyilatkozat,

- a pályázóval egy háztartásban élő még tanuló hozzátartozó iskolalátogatási igazolása,

- a felsőzsolcai állandó lakcímet igazoló lakcímkártya.


Letölthető pályázati dokumentációk.

A pályázati nyomtatványok, illetve további felvilágosítás kérhető Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatalban, valamint a 46/584-014-es telefonszámon.


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.

Felsőzsolca Város Önkormányzata----------------------------------------------------------------------------------------------
Felsőzsolca Város Önkormányzata

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Felsőzsolca Város Önkormányzata

Vezetők munkáját segítő köztisztviselő

munkakör betöltésére.A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyFoglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3714 Sajópálfala, Szabadság utca 26.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pontja szerint.

Ellátandó feladatok:

- A polgármesteri feladatok közvetlen segítése -Titkárságon jelentkező feladatok ellátása -Részt vesz a polgármester döntéseinek előkészítésében, az általa előkészített és előterjesztett képviselő-testületi döntések elkészítésében -Közreműködik a Képviselő-testület működésével kapcsolatos polgármesteri, jegyzői feladatok ellátásában, elvégzi a Képviselő-test